Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej w gminie Golub-Dobrzyń


Kontakt
Kontakt:
telefony: (022)663 09 86; +48 601 812 452
adres e-mail: biuro@polskawies2000.pl
strona: www.polskawies2000.pl


Biuro projektu:
Powiatowy Urzęd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu,
ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń

Koordynator Mobilnych Centrów Aktywizacji Zawodowej:
Maria Wisińska, tel. 508 576 989

Opiekun Grupy Docelowej – Centrum Lokalne w Nowogrodzie:
Magdalena Rafińska, tel. 606 387 028

Opiekun Grupy Docelowej – Centrum Lokalne w Gałczewie:
Ewelina Sulińska, tel. 693 749 849

Opiekun Grupy Docelowej – Centrum Lokalne we Wrockach:
Kamila Stankiewicz, tel. 694 885 908

Projekt „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej w gminie Golub-Dobrzyń”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja, Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa