Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej w gminie Golub-Dobrzyń

Kurs prawa jazdy kat. B

Seminarium upowszechniające projekt

Animacja lokalna Wrocki

Animacja lokalna Nowogród

Animator kultury, turystyki, czasu wolnego


CukiernikFlorystkaKadry i płaceKucharz-kelnerSpawaczManager usług gastronomicznychMagazynier z uprawnieniami na wózki jezdnioweOpiekun dziecięcy w żłobku lub w klubie dziecięcymOpiekun osób starszychPrzedstawiciel handlowySprzedawca z obsługą kas fiskalnych


Uroczyste wręczenie uczestnikom projektu zaświadczeń o odbyciu szkoleń i kursów zawodowych w Centrum Lokalnym w Gałczewku.

 

Grupowe warsztaty aktywizujące w Centrum Lokalnym w Nowogrodzie

 
 

Grupowe warsztaty aktywizujące w Centrum Lokalnym we Wrockach

 

Grupowe warsztaty doradcze - zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, źródła dofinansowania i elementy marketingu w Nowogrodzie

 
 

Grupowe warsztaty doradcze - zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, źródła dofinansowania i elementy marketingu w Gałczewku

Grupowe warsztaty doradcze - zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, źródła dofinansowania i elementy marketingu we Wrockach

 

Spotkania z uczestnikami projektu w Nowogrodzie

 

Spotkania z uczestnikami projektu w Gałczewku

Spotkania z uczestnikami projektu we Wrockach