Grupowe warsztaty aktywizujące w Centrum Lokalnym w Nowogrodzie

Aktualności

 • 3 Uczestników projektu otrzymało zatrudnienie
 • Odbyły się ostatnie zajęcia praktycznej nauki jazdy przed egzaminami państwowymi
 • 1 Uczestnik projektu otrzymał zatrudnienie
 • 7 Uczestników Projektu rozpoczęło kurs prawa jazdy kat. B w ośrodku Szkolenia kierowców „MOTO-OR” Ryszard Ośka
 • 1 Uczestnik projektu otrzymał zatrudnienie
 • 12 Uczestników projektu otrzymało zatrudnienie
 • Projekt został przedłużony do 30.10.2015 r., w trakcie tego okresu 7 Uczestników Projektu zostanie skierowanych na badania, a następnie na kurs prawa jazdy kat. B
 • W Centrum Lokalnym w Nowogrodzie zorganizowano seminarium upowszechniające doświadczenia projektu „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej w gminie Golub-Dobrzyń” , podczas którego omówiono m.in. realizację projektu
 • Podczas Animacji Lokalnej przygotowanej na podstawie Grupowego Planu Działania uczestnicy projektu z Centrum Lokalnego w Gałczewku zrealizowano Festyn dla mieszkańców, który był podsumowaniem wcześniejszych wycieczek rowerowych, promujący aktywny wypoczynek i bezpieczeństwo poruszania się rowerem na drogach oraz lokalne walory przyrodnicze i Turystyczne Gminy Golub-Dobrzyń
 • Podczas Animacji Lokalnej przygotowanej na podstawie Grupowego Planu Działania uczestnicy projektu z Centrum Lokalnego we Wrockach zorganizowali organizacja „Dzień dziecka” skierowany przede wszystkim do dzieci i ich opiekunów z terenu wsi Wrocki i okolicznych miejscowości. W programie znalazły się zabawy, konkursy i gry dla dzieci, dmuchana zjeżdżalnia i trampolina
 • Podczas Animacji Lokalnej przygotowanej na podstawie Grupowego Planu Działania uczestnicy projektu z Centrum Lokalnego w Nowogrodzie przygotowali stoiska promocyjne podczas Festiwalu Muzyki Ludowej w Nowogrodzie skierowane do wszystkich mieszkańców Nowogrodu i okolicznych miejscowości

  Stoisko florystyczne

  Stoisko gastronomiczne i cukiernicze

  Stoisko-rąbanie drwa

 • Rozpoczęły się dodatkowe indywidualne spotkania z psychologiem dla uczestników zakwalifikowanych do Centrum Lokalnego w Nowogrodzie
 • Rozpoczęły się dodatkowe indywidualne spotkania z psychologiem dla uczestników zakwalifikowanych do Centrum Lokalnego w Gałczewku
 • Rozpoczęły się dodatkowe indywidualne spotkania z psychologiem dla uczestników zakwalifikowanych do Centrum Lokalnego we Wrockach
 • 27 uczestników projektu MCAZ w Golubiu Dobrzyniu po zakończeniu szkoleń i kursów zawodowych rozpoczęło staże zawodowe. Staże zawodowe organizowane w ramach MCAZ będą trwały 5 miesięcy, realizowane są na stanowiskach:

  Pomoc nauczyciela w przedszkolu
  Kelner
  Florystka
  Asystent nauczyciela
  Magazynier
  Cukiernik
  Pilarz
  Telemarketer
  Spawacz
  Animator kultury
  Spawacz
  Opiekun osoby starszej
  Specjalista ds. kadr
  Sprzedawca
  Kucharz
  Technik prac biurowych
  Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej
  Opiekunka dziecięca
 • Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniu pt.: „Jak poradzić sobie z aklimatyzacją w nowym miejscu pracy?” zorganizowanym w Centrum Lokalnym w Gałczewku.
 • 2 uczestników projektu rozpoczęło kurs Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych zgodnie z Indywidualnym Planem Działania.
 • Rozpoczęło się 5 kursów (szkoleń) zawodowych dla 10 uczestników projektu zgodnie z Indywidualnym Planem Działania:

  Opiekun osób starszych dla 3 uczestników,
  Kucharz/kelner dla 2 uczestników,
  Magazynier z uprawnieniami na wózki jezdniowe dla 2 uczestników,
  Cukiernik dla 2 uczestników,
  Manager usług gastronomicznych dla 1 uczestnika,
 • 2 uczestników projektu rozpoczęło kurs Drwal-pilarz z obsługą kosy spalinowej zgodnie z Indywidualnym Planem Działania.
 • Rozpoczęło się 5 kursów (szkoleń) zawodowych dla 14 uczestników projektu zgodnie z Indywidualnym Planem Działania:

  Spawanie metodą MIG, MAG dla 2 uczestników,
  Animator kultury, turystyki, czasu wolnego dla 2 uczestników,
  Kadry i płace dla 2 uczestników,
  Opiekun dziecięcy w żłobku lub klubie dziecięcym dla 5 uczestników,
  Florystka dla 1 uczestnika,
  Przedstawiciel handlowy dla 2 uczestników.
 • W Centrum Lokalnym w Nowogrodzie dla uczestników zakwalifikowanych do Centrum Lokalnego w Nowogrodzie rozpoczęły się czterodniowe warsztaty aktywizujące, których celem jest zmobilizowanie i pobudzenie Uczestników Projektu do zaangażowania się w aktywizację lokalnej społeczności we współpracy z Partnerami Społecznymi. Warsztaty zakończą się stworzeniem Grupowego Planu Działania, w którym Uczestnicy Projektu określą zasoby, niedobory, szanse i zagrożenia w swoim środowisku lokalnym, określą cele i zadania Grupowych Planów Działania oraz harmonogram przedsięwzięć. Grupowe Plany Działania mają wykorzystać potencjał pasji i umiejętności grupy, a jednocześnie służyć pożytkowi publicznemu i integracji społecznej na danym terenie dając poczucie współdziałania, otwierając nowe możliwości i poszerzając sieci kontaktów.
 • W Centrum Lokalnym we Wrockach dla uczestników zakwalifikowanych do Centrum Lokalnego we Wrockach rozpoczęły się czterodniowe warsztaty aktywizujące, których celem jest zmobilizowanie i pobudzenie Uczestników Projektu do zaangażowania się w aktywizację lokalnej społeczności we współpracy z Partnerami Społecznymi. Warsztaty zakończą się stworzeniem Grupowego Planu Działania, w którym Uczestnicy Projektu określą zasoby, niedobory, szanse i zagrożenia w swoim środowisku lokalnym, określą cele i zadania Grupowych Planów Działania oraz harmonogram przedsięwzięć. Grupowe Plany Działania mają wykorzystać potencjał pasji i umiejętności grupy, a jednocześnie służyć pożytkowi publicznemu i integracji społecznej na danym terenie dając poczucie współdziałania, otwierając nowe możliwości i poszerzając sieci kontaktów.
 • W Centrum Lokalnym w Gałczewku dla uczestników zakwalifikowanych do Centrum Lokalnego w Gałczewku rozpoczęły się czterodniowe warsztaty aktywizujące, których celem jest zmobilizowanie i pobudzenie Uczestników Projektu do zaangażowania się w aktywizację lokalnej społeczności we współpracy z Partnerami Społecznymi. Warsztaty zakończą się stworzeniem Grupowego Planu Działania, w którym Uczestnicy Projektu określą zasoby, niedobory, szanse i zagrożenia w swoim środowisku lokalnym, określą cele i zadania Grupowych Planów Działania oraz harmonogram przedsięwzięć. Grupowe Plany Działania mają wykorzystać potencjał pasji i umiejętności grupy, a jednocześnie służyć pożytkowi publicznemu i integracji społecznej na danym terenie dając poczucie współdziałania, otwierając nowe możliwości i poszerzając sieci kontaktów.
 • W Centrum Lokalnym w Gałczewku dla uczestników zakwalifikowanych do Centrum Lokalnego w Gałczewku rozpoczęły się dwudniowe Grupowe warsztaty doradcze– zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, źródła dofinansowania i elementy marketingu.
 • W Centrum Lokalnym w Nowogrodzie dla uczestników zakwalifikowanych do Centrum Lokalnego w Nowogrodzie rozpoczęły się dwudniowe Grupowe warsztaty doradcze– zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, źródła dofinansowania i elementy marketingu. 08.09.2014 W Centrum Lokalnym w Nowogrodzie dla uczestników zakwalifikowanych do Centrum Lokalnego w Nowogrodzie rozpoczęły się dwudniowe Grupowe warsztaty doradcze – metody poszukiwania pracy formy dokumentów aplikacyjnych oraz elastyczne formy zatrudnienia.
 • W Centrum Lokalnym we Wrockach dla uczestników zakwalifikowanych do Centrum Lokalnego we Wrockach rozpoczęły się dwudniowe Grupowe warsztaty doradcze – metody poszukiwania pracy formy dokumentów aplikacyjnych oraz elastyczne formy zatrudnienia.
 • W Centrum Lokalnym w Gałczewku dla uczestników zakwalifikowanych do Centrum Lokalnego w Gałczewku rozpoczęły się dwudniowe Grupowe warsztaty doradcze – metody poszukiwania pracy formy dokumentów aplikacyjnych oraz elastyczne formy zatrudnienia.
 • W Centrum Lokalnym we Wrockach dla uczestników zakwalifikowanych do Centrum Lokalnego we Wrockach rozpoczęły się dwudniowe Grupowe warsztaty doradcze– zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, źródła dofinansowania i elementy marketingu.
 • Rozpoczęły się zajęcia w Centrum Lokalnym w Gałczewku dla uczestników zakwalifikowanych do Centrum Lokalnego w Gałczewku z Psychologiem mające na celu diagnozę psychologiczną oraz Doradcą Klienta, które mają na celu powstanie Indywidualnych Planów Działania.
 • Rozpoczęły się zajęcia w Centrum Lokalnym w Nowogrodzie dla uczestników zakwalifikowanych do Centrum Lokalnego w Nowogrodzie z Psychologiem mające na celu diagnozę psychologiczną oraz Doradcą Klienta, które mają na celu powstanie Indywidualnych Planów Działania.
 • Odbyło się spotkanie Rady Społecznej dla Centrum Lokalnego w Gałczewku w sprawie zakwalifikowania kandydatów i kandydatek do projektu. Opiekun Grupy Docelowej Centrum Lokalnego w Gałczewku przedstawił Radzie Społecznej opinie o kandydatach i kandydatkach do projektu. Rada Społeczna zatwierdziła listę 10 osób zakwalifikowanych do projektu. Rekrutacja do projektu została zakończona.
 • Odbyło się spotkanie Rady Społecznej dla Centrum Lokalnego w Nowogrodzie w sprawie zakwalifikowania kandydatów i kandydatek do projektu. Opiekun Grupy Docelowej Centrum Lokalnego w Nowogrodzie przedstawił Radzie Społecznej opinie o kandydatach i kandydatkach do projektu. Rada Społeczna zatwierdziła listę 10 osób zakwalifikowanych do projektu.
 • Rozpoczęły się zajęcia w Centrum Lokalnym we Wrockach dla uczestników zakwalifikowanych do Centrum Lokalnego we Wrockach z Psychologiem mające na celu diagnozę psychologiczną oraz Doradcą Klienta, które mają na celu powstanie Indywidualnych Planów Działania.
 • Odbyło się spotkanie Rady Społecznej dla Centrum Lokalnego we Wrockach w sprawie zakwalifikowania kandydatów i kandydatek do projektu. Opiekun Grupy Docelowej Centrum Lokalnego we Wrockach przedstawił Radzie Społecznej opinie o kandydatach i kandydatkach do projektu. Rada Społeczna zatwierdziła listę 10 osób zakwalifikowanych do projektu.
 • Nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej w gminie Golub-Dobrzyń” został przedłużony do 15 sierpnia br. Przypominamy, iż formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej projektu, w jednym z trzech Centrów Lokalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń oraz w Biurze Projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.
 • Nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej w gminie Golub-Dobrzyń” został przedłużony do końca lipca br. Przypominamy, iż formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej projektu, w jednym z trzech Centrów Lokalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń oraz w Biurze Projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.